Oferta OWES Szczecin PLUS

W ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” przewidziano realizację kompleksowych działań m.in. związanych z ożywieniem gospodarki i animacją społeczności lokalnych, wsparciem finansowym na tworzenie nowych miejsc pracy, podniesieniem kompetencji pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, pomocy w opracowaniu i realizacji indywidualnych planów reintegracji społeczno-zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych dla osób defaworyzowanych oraz udzieleniem wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób fizycznych, które chcą uruchomić lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta OWES obejmuje m.in.:

 • ANIMACJA LOKALNA – OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE:
 • spotkania animacyjne
 • warsztaty ożywienia społeczno- gospodarczego
 • wydarzenia edukacyjne
 • USŁUGI WSPARCIA I TWORZENIA PES/PS:
 • doradztwo indywidualne i grupowe dla GI, PES/PS
 • szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania GI, PES/PS
 • wizyty studyjne
 • SPECJALISTYCZNE USŁUGI WSPARCIA PES/PS:
 • doradztwo specjalistyczne
 • doradztwo eksperckie
 • usługi inkubujące
 • bony rozwojowe
 • Inkubator PES/PS
 • TWORZENIE MIEJSC PRACY W PS:
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • dotacje na utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • finansowe wsparcie reintegracyjne

Szczegółowy opis znajduje się w regulaminach:

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 z załącznikami

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego:

Inkubator SZOWES, ul. Cukrowa 8, pokój 921 i 918, 71-004 Szczecin
tel. kom. 516 702 312, e-mail: kontakt@aktywneowes.pl

lub bezpośrednio z Zespołem OWES Szczecin.

Przeskocz do treści