FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 z załącznikami (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu lub instytucji (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RUP Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RUP Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RUP Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RUP Umowa na otrzymanie wsparcia w ramach SZOWES (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RUP Plan działania – indywidualna ścieżka wsparcia (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RUP Wniosek o przyznanie bonu rozwojowego (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 8a DO RUP Materiał o kwalifikacjach

ZAŁĄCZNIK NR 8b DO RUP Wzór umowy na realizację szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (VER. 1.2 aktualna od 01.07.2024)

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RWF Wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RWF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RWF Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RWF Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RWF Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RWF Umowa wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO RWF Informacja o numerze rachunku płatniczego do przekazania wsparcia finansowego (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO RWF Oświadczenie o zachowaniu trwałości miejsca pracy (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO RWF Oświadczenie o spełnieniu definicji PES (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

Analiza finansowa biznesplan – narzędzie wspierające

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE UCZESTNICTWA w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 oraz w W REGULAMINIE UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 01.07.2024 r.

Przeskocz do treści