Animacja

W ramach szeroko pojętych działań animacyjnych, naszym klientom świadczymy wsparcie m.in. w:

  • Inicjowaniu spotkań animacyjno-integracyjnych w środowiskach lokalnych;
  • Wzmacnianiu aktywności społecznej i edukowaniu lokalnych liderów;
  • Pośrednictwu w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami np. organizacjami, lokalnymi przedsiębiorcami, administracją publiczną czy grupami społeczników i wolontariuszy;
  • Pomocy w rozwijaniu pomysłów na stworzenie przyjaznego środowiska lokalnego (osiedla, dzielnicy, miejscowości, sołectwa, gminy), w tym poszukiwanie partnerów;
  • Propagowaniu idei ekonomii społecznej w lokalnych społecznościach;
  • Organizowaniu WYDARZEŃ ANIMACYJNYCH (np. targi, seminaria, gry terenowe dot. ekonomii społecznej, pikniki) czyli coś, co możemy zrobić wspólnie – łącząc lokalną społeczność, organizacje i podmioty, propagując tym samym ideę przedsiębiorczości społecznej.

Zakres działań animacyjnych jaki możemy zaoferować jest bardzo szeroki i zależy od potrzeb i możliwości podmiotów, z którymi współpracujemy.

Przeskocz do treści