Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA ORAZ JEJ WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POMORZA ZACHODNIEGO”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „EKONOMIA SPOŁECZNA ORAZ JEJ WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POMORZA ZACHODNIEGO” organizowanej w Szczecinie w dniach 20-21.09.2023 r. przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Konferencja odbędzie się w Szczecinie w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8, sala 010.

Kluczową ideą Konferencji jest pobudzenie inicjatywy do budowania klimatu współpracy pomiędzy rządem, samorządem, środowiskiem biznesu oraz nauki – na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza Zachodniego. Wydarzenie będzie także inspiracją do nowych inicjatyw związanych ze skutecznym przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i pogłębianiem dobrych relacji pomiędzy JST a podmiotami ekonomii społecznej. Podczas Konferencji zachęcimy uczestników do dyskusji nt. wyzwań, szans i zagrożeń oraz do zdefiniowania roli ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do poznania dobrych praktyk, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów.

W programie:

– GDZIE JEST I DOKĄD ZMIERZA EKONOMIA SPOŁECZNA NA POMORZU ZACHODNIM – perspektywa rządu, samorządu, nauki i biznesu
– PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŁECZNYMI – zastosowanie procedury IN-HOUSE na przykładzie Gminy Kępice
– PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ – przykłady z Polski i zagranicy
Panele:
– I – KORZYŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ – przykłady praktycznych rozwiązań
– II – KREOWANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ – pozytywny efekt partycypacji
– III – ROZWÓJ LOKALNY W KONTEKŚCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ – od diagnozy po rozwiązania

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
– Targi Ekonomii Społecznej
– Konkurs dla PES na najatrakcyjniejsze stoisko Targów
– Sala filmów VR na temat przedsiębiorczości społecznej

Szczegółowy program

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, ministerstw m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zachodniopomorskich samorządów (m.in. Urzędu Marszałkowskiego WZ, Urzędu Miasta Szczecin, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej), przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, sektora nauki oraz specjalistów z zakresu ekonomii społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego jak i ekspertów z województwa wielkopolskiego czy pomorskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapewniamy:

  • materiały konferencyjne
  • poczęstunek i serwis kawowy
  • nocleg (dla osób spoza Szczecina)

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Termin zgłoszenia: 14.09.2023 r.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”. Działania w projekcie współfinansowane są ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Osoby do kontaktu:

Przeskocz do treści