Usługi

W ramach wsparcia swoich beneficjentów, OWES dla regionu szczecińskiego może świadczyć także różnego rodzaju usługi:

  • Księgowo-podatkowe* m.in. przygotowanie i aktualizacja zakładanej polityki rachunkowości, weryfikacja dokumentów do ZUS, US, danych do planów finansowych i budżetów rocznych, prowadzonej księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;
  • Kadrowo-płacowe* m.in. prowadzenie akt osobowych, sporządzanie listy wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS, PIT-4, PFRON
  • Prawne m.in. postępowanie rejestracyjne, aktualizacja wpisów w KRS, sporządzanie i opiniowanie pism procesowych, przekształcenia podmiotów;
  • Marketingowe m.in. opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES, opracowanie projektów graficznych, przygotowanie materiałów promocyjnych.

* – usługi dedykowane przedsiębiorstwom społecznym

Przeskocz do treści