Polityka prywatno艣ci

(https://owesszczecin.pl)

搂1

Informacje og贸lne

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si臋 na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 dalej: 鈥Rozporz膮dzenie鈥.

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci dotyczy przetwarzania danych w zwi膮zku z korzystaniem z grupy stron internetowych o wsp贸lnym adresie domenowym https://owesszczecin.pl/ 鈥 dalej: 鈥Strona internetowa鈥, w tym w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z korzystaniem z formularza kontaktowego, z mo偶liwo艣ci wyra偶enia zg贸d marketingowych lub zapisania si臋 na newsletter.   

搂2

Wsp贸艂administratorzy danych osobowych

Wsp贸艂administratorami Twoich danych osobowych s膮:

 1. Fundacja Inicjatyw Spo艂eczno-Gospodarczych Komes z siedzib膮 w Szczecinie przy ul. Genera艂a Ludomi艂a Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin, KRS: 0000350657.
 2. Emilia Kowalska prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzib膮 w Szczecinie przy ul. Boles艂awa 艢mia艂ego 39/2, 70-351 Szczecin, REGON: 320301981, NIP: 8511677676.

Ze Wsp贸艂administratorami mo偶esz kontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie (+48 516 702 312) lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej (kontakt@aktywneowes.pl).

搂3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Wsp贸艂administrator贸w z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych zamieszczonych na Stronie internetowej 鈥 podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyra偶ona poprzez wys艂anie zapytania do Wsp贸艂administrator贸w, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia. Przys艂uguje Ci prawo cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 2. W celu wysy艂ania za po艣rednictwem poczty elektronicznej ofert wsp贸艂pracy i informacji o mo偶liwo艣ci udzia艂u w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Wsp贸艂administrator贸w 鈥 podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyra偶ona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (鈥checkbox鈥) pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia. Przys艂uguje Ci prawo cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 3. W celu przedstawienia telefonicznie ofert wsp贸艂pracy i informacji o mo偶liwo艣ci udzia艂u w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Wsp贸艂administrator贸w 鈥 podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyra偶ona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (鈥checkbox鈥) pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia. Przys艂uguje Ci prawo cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 4. W celu wysy艂ania do Ciebie newslettera i informowania Ci臋 o nowo艣ciach na Stronie internetowej 鈥 podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyra偶ona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (鈥checkbox鈥) pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia. Przys艂uguje Ci prawo cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 5. W celu zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania Strony internetowej i w celu badania poziomu zainteresowania u偶ytkownik贸w tre艣ciami prezentowanymi na Stronie internetowej (dane statystyczne zbierane przy wykorzystaniu plik贸w cookies) 鈥 podstaw膮przetwarzania danych osobowychjest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Wsp贸艂administrator贸w, polegaj膮cy na zapewnieniu prawid艂owego funkcjonowania Strony internetowej i na badaniu poziomu zainteresowania u偶ytkownik贸w tre艣ciami prezentowanymi na Stronie internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia.

搂4

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mog膮 by膰 powierzone do przetwarzania podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym ze Wsp贸艂administratorami na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporz膮dzenia.
 2. Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane przez osoby upowa偶nione przez Wsp贸艂administrator贸w do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporz膮dzenia, w tym w szczeg贸lno艣ci przez osoby zatrudniane przez Wsp贸艂administrator贸w.
 3. Twoje dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji mi臋dzynarodowej.

搂5

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe b臋d膮 przechowywane:
  1. W przypadku danych osobowych zawartych w przes艂anych zapytaniach 鈥 przez okres niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a偶 do czasu zako艅czenia korespondencji w przedmiocie zapytania.
  1. W przypadku wyra偶enia zgody na kontakt elektroniczny lub telefoniczny w celu przedstawiania ofert wsp贸艂pracy i informacji o mo偶liwo艣ci udzia艂u w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Wsp贸艂administrator贸w 鈥 do czasu cofni臋cia wyra偶onej zgody.
  1. W przypadku zapisania si臋 na newsletter 鈥 do czasu cofni臋cia wyra偶onej zgody, w tym tak偶e poprzez rezygnacj臋 z subskrypcji newslettera.
  1. W zakresie informacji zbieranych przy wykorzystaniu plik贸w cookies 鈥 do czasu wyga艣ni臋cia plik贸w cookies lub usuni臋cia plik贸w cookies przy wykorzystaniu funkcjonalno艣ci przegl膮darki internetowej.
 2. W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach, dane osobowe, o kt贸rych mowa w ust. 1, mog膮 by膰 przechowywane przez okres niezb臋dny do ustalenia lub dochodzenia roszcze艅 albo w celu obrony przed roszczeniami. Podstaw膮 przechowywania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Wsp贸艂administrator贸w, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia.

搂6

Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

 1. Z uprawnie艅 om贸wionych poni偶ej mo偶esz skorzysta膰 poprzez skontaktowanie si臋 z dowolnie wybranym Wsp贸艂administratorem. Ze Wsp贸艂administratorami mo偶esz skontaktowa膰 si臋 wed艂ug w艂asnego wyboru za po艣rednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Przys艂uguje Ci prawo:
 3. dost臋pu do swoich danych, w tym w szczeg贸lno艣ci do uzyskania od Wsp贸艂administrator贸w potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 Twoje dane osobowe, a je偶eli ma to miejsce, posiadasz prawo do uzyskania dost臋pu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 Rozporz膮dzenia;
 4. 偶膮dania od Wsp贸艂administrator贸w niezw艂ocznego sprostowania Twoich danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe, w tym tak偶e 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 Rozporz膮dzenia;
 5. 偶膮dania od Wsp贸艂administrator贸w niezw艂ocznego usuni臋cia Twoich danych osobowych, je偶eli zachodz膮 okoliczno艣ci wskazane w art. 17 Rozporz膮dzenia, w tym w szczeg贸lno艣ci, je偶eli dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane;
 6. 偶膮dania od Wsp贸艂administrator贸w ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporz膮dzenia, w tym w szczeg贸lno艣ci, je偶eli kwestionujesz prawid艂owo艣膰 Twoich danych osobowych;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na zasadach okre艣lonych w art. 21 Rozporz膮dzenia, z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Wsp贸艂administrator贸w (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz膮dzenia);
 8. przenoszenia danych, na zasadach okre艣lonych w art. 20 Rozporz膮dzenia, w przypadkach, gdy przetwarzanie ma miejsce w spos贸b zautomatyzowany, a podstaw膮 przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz膮dzenia).
 9. Wsp贸艂administratorzy informuj膮, 偶e nie podejmuj膮 decyzji opieraj膮cych si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

搂7

Prawo z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego

 1. Przys艂uguje Ci prawo z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego, je偶eli w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych nast臋puje z naruszeniem przepis贸w prawa.
 2. Organem w艂a艣ciwym do zg艂aszania narusze艅 ochrony danych osobowych jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

搂8

Dobrowolno艣膰 podania danych osobowych

 1. W przypadku wysy艂ania zapytania do Wsp贸艂administrator贸w, podanie danych osobowych w postaci imienia oraz adresu email jest niezb臋dne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Konsekwencj膮 niepodania danych jest brak mo偶liwo艣ci uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
 2. W przypadku wyra偶enia zgody na kontakt elektroniczny lub telefoniczny w celu przedstawiania ofert wsp贸艂pracy i informacji o mo偶liwo艣ci udzia艂u w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Wsp贸艂administrator贸w, podaniedanych w postaci imienia, adresu email i/lub numeru telefonu jestniezb臋dne do otrzymywania powy偶szych informacji. Konsekwencj膮 niepodania danych jest brak mo偶liwo艣ci otrzymania informacji. Niewyra偶enie zgody na kontakt elektroniczny lub telefoniczny nie wi膮偶e si臋 dla Ciebie z 偶adnymi innymi negatywnymi konsekwencjami.
 3. W przypadku zapisania si臋 na newsletter, podanie danych osobowych w postaci adresu email jest niezb臋dne do zapisania si臋 na newsletter. Konsekwencj膮 niepodania danych jest brak mo偶liwo艣ci zapisania si臋 na newsletter. Niewyra偶enie zgody na otrzymywanie newslettera nie wi膮偶e si臋 z 偶adnymi innymi negatywnymi konsekwencjami.
 4. W przypadku danych zbieranych przez pliki cookies, dane te zbierane s膮 automatycznie. W Polityce cookies znajdziesz informacje o tym, w jaki spos贸b mo偶esz zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki internetowej w celu ograniczenia zbierania danych przez pliki cookies.

搂9

Kontakt ze Wsp贸艂administratorami

Wsp贸艂administratorzy udzielaj膮 odpowiedzi na pytania i w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych osobowych, a tak偶e przyjmuj膮 wszelkie uwagi i zastrze偶enia w tym zakresie. Ze Wsp贸艂administratorami mo偶na si臋 skontaktowa膰 telefonicznie (+48 516 702 312), za po艣rednictwem poczty elektronicznej (kontakt@aktywneowes.pl) lub za po艣rednictwem poczty tradycyjnej.

Przeskocz do tre艣ci