Polityka cookies

(https://owesszczecin.pl)

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

 • plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
 • operatorach serwisu – rozumie się przez to panią Emilię Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin, REGON: 320301981, NIP: 8511677676 oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Komes z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin, KRS: 0000350657;
 • serwisie internetowym – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych o wspólnym adresie domenowym https://owesszczecin.pl;
 • użytkownikach –rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatorów serwisu, osoby zapisujące się na newsletter, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu;
 • przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

§2

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do:

 • ustalenia, czy serwis internetowy był uprzednio odwiedzany przez danego Użytkownika;
 • dopasowania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta;
 • do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących w szczególności liczby odwiedzin.

§3

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej, a także na stronach internetowych przeglądarek internetowych, na przykład:

 1. Google Chrome (link)
 • Mozilla Firefox (link)
 • Microsoft Edge (link)

§4

Operatorzy serwisu informują, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

§5

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Operatorów serwisu, w tym także o prawach osób, których dane dotyczą, można znaleźć w Polityce prywatności. 

§6

Operatorzy serwisu udzielają odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z plików cookies. Z Operatorami serwisu można się skontaktować telefonicznie (+48 516 702 312), za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@aktywneowes.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.    

Przeskocz do treści