O projekcie w latach 2020-2023

Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim (OWES Szczecin) realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr umowy: RPZP.07.03.00-32-K001/19 z dnia 29.11.2019 r.). Celem projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” jest udzielenie kompleksowego, bezpłatnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej (PES), które chcą się dalej rozwijać lub wykazują potencjał do dalszego rozwoju.

Kogo wspieramy

Wsparcie OWES skierowane jest zarówno do istniejących podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych), jak i do osób fizycznych i osób prawnych chcących taki podmiot założyć. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego świadczy wsparcie na rzecz PES oraz osób fizycznych mających swoją siedzibę lub zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, Świnoujście oraz powiatów polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego i gryfickiego.

Jak wspieramy

Naszym beneficjentom oferujemy kompleksowe wsparcie „szyte na miarę”. To oznacza indywidualne podejście do każdego klienta, jego potrzeb i możliwości.

Naszych klientów wspieramy zarówno doradztwem, szkoleniami także biznesowym i specjalistycznym, działaniami animacyjnymi, usługami (prawne, marketingowe, księgowe), bonami interwencyjnymi i rozwojowymi oraz dotacjami na utworzenie miejsc pracy. Czasami także zapraszamy naszych beneficjentów na wizyty studyjne pokazujące dobre praktyki stosowane przez inne organizacje.

Sieć wsparcia

OWES dla regionu szczecińskiego razem z pozostałymi OWES-ami w województwie zachodniopomorskim (dla regionu stargardzkiego, koszalińskiego i szczecineckiego) tworzy Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES), dzięki czemu z kompleksowego wsparcia mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej na całym Pomorzu Zachodnim.

Więcej o SZOWES na szowes.pl

Przeskocz do treści