OWES Szczecin PLUS

Projekt „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 [nr umowy: FEPZ.06.15-IP-0004/23].

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. oraz Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Fundacją pod Aniołem i “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. Partnerzy od 2015 roku tworzą Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej [SZOWES].

Cel główny:
Tworzenie i rozwój potencjału PES/ PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług m.in. społecznych oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w konkurencyjnych PES/PS poprzez utworzenie 106 nowych miejsc pracy w PS oraz wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych PES w regionie szczecińskim poprzez komplementarne wsparcie 193 podmiotów ekonomii społecznej oraz 450 osób fizycznych w tym 60% kobiet.

Obszar działania OWES Szczecin PLUS (powiaty):

  • goleniowski,
  • gryficki,
  • kamieński,
  • policki,
  • Miasto Szczecin,
  • Miasto Świnoujście.

Grupa docelowa:

  • 193 podmioty ekonomii społecznej oraz ich pracownicy, jak i podmioty uprawnione do założenia PES/PS posiadające siedzibę/oddział/główne lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności w regionie szczecińskim
  • 450 osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej -pracujących, uczących się lub zamieszkujących obszar regionu szczecińskiego,chcących uzyskać wiedzę/kompetencje niezbędne do założenia/prowadzenia działalności w zakresie ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.10.2023 – 30.09.2027

Wartość projektu: 14 837 793,30 zł, w tym dofinansowanie UE 12 612 124,31 zł

Przeskocz do treści