Doradztwo

W ramach wsparcia, OWES dla regionu szczecińskiego oferuje trzy typy doradztwa, które mają na celu pomoc klientom w rozwoju i rozwiązywaniu bieżących problemów:

  • Doradztwo ogólne, obejmujące m.in. zakładanie i rejestrowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie działalności statutowej, sposoby finasowania działań;
  • Doradztwo biznesowe, obejmujące wsparcie w takich zagadnieniach jak: m.in. działalność podmiotów ES (gospodarcza, odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego), przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, przygotowanie biznesplanu, negocjacje z instytucjami finansującymi, poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, tworzenie miejsc pracy;
  • Doradztwo specjalistyczne (marketingowe, osobowe, księgowo-podatkowe, prawne, finansowe m.in. pożyczki, kredyty, dotacje).
Przeskocz do treści