Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej monitoruje, we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym, przestrzeganie wysokiej jakości świadczonych przez OWES usług oraz standardów, m.in. poprzez ocenę wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz wizyty monitorujące i audyty w Ośrodkach.

OWES w regionie szczecińskim działający w Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES) stosuje w/w standardy i posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Posiada również Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Przeskocz do treści