Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług marketingowych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza do składania ofert na świadczenie usług marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. SZOWES – OWES w regionie szczecińskim – w podziale na części.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 1A do ZO – kalkulacja – CZĘŚĆ 1
  4. Załącznik 1B do ZO – kalkulacja – CZĘŚĆ 2
  5. Załącznik nr 2 do ZO – oświadczenie
  6. Załącznik nr 3A do ZO – opis przedmiotu – CZĘŚĆ 1
  7. Załącznik nr 3B do ZO – opis przedmiotu – CZĘŚĆ 2
  8. Załącznik nr 4 do ZO

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.

Przeskocz do treści