Patronat OWES nad projektem Fundacji Europa Lokalna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim PLUS objął patronat nad projektem sfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 realizowanymi przez Fundację Europa Lokalna „Akademia Zarządzania NGO – nowoczesne standardy w woj. zachodniopomorskim„.

Celem głównym projektu jest wzmacnianie kompetencji 100 przedstawicieli/ek kadry organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego z zakresu nowoczesnych standardów zarządzania oraz wypracowywanie i wdrażanie standardów działania w 40 organizacjach pozarządowych a także upowszechnianie wypracowanych standardów do 31.07.2026 r.

W projekcie zaplanowane są m.in:

1️⃣ audyty organizacji

2️⃣ szkolenia (Akademia zarządzania – III poziomy)

3️⃣ mentoring i doradztwo (Akademia standardów – II poziomy)

4️⃣ wizyty studyjne

5️⃣ opracowanie podręcznika ze standardami funkcjonowania organizacji

6️⃣ wydarzenia upowszechniające

W projekcie będą mogły wziąć udział zachodniopomorskie organizacje pozarządowe i ich przedstawicieli (pracownicy, współpracownicy, wolontariusze), którzy zadeklarują chęć rozwijania kompetencji z zakresu nowoczesnych standardów zarządzania oraz chcących wziąć udział w procesie opracowania i wdrażania standardów w swojej organizacji.

Łącznie projekt obejmie 50 organizacji i 100 osób.

Nabór formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzony cyklicznie (łącznie 10 naborów):

  • 2024 – 5 naborów po 5 organizacji i 10 osób
  • 2025 – 3 nabory po 5 organizacji i 10 osób
  • 2026 – 2 nabory po 5 organizacji i 10 osób

Aby zgłosić się do projektu należy pobrać i wypełnić Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI oraz Załącznik nr 2 – FORMULARZ OSOBY ZGŁASZANEJ Z RAMIENIA ORGANIZACJI.

Wypełnione formularze należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Cukrowej 8/921, 71-004 Szczecin lub skanem na adres: akademiaeuropalokalna@gmail.com jedynie w terminie ogłoszonego naboru.

UWAGA! Liczy się kolejność zgłoszeń. W każdym naborze do projektu wejdzie 5 organizacji i 10 osób łącznie. Nabory są ogłaszane na FB: https://www.facebook.com/

O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo bądź telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI i Załącznik nr 2 – FORMULARZ OSOBY ZGŁASZANEJ Z RAMIENIA ORGANIZACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Akademia Zarządzania NGO – nowoczesne standardy w woj. zachodniopomorskim

Przeskocz do treści