Wyniki Komisji Oceny Wniosków [18.06.2024]

Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków nr V.

Komisja dokonała oceny 1 wniosku o przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0004/23.

Poniżej znajduje się lista rankingowa z dnia 18.06.2024:

Lista Rankingowa – 18.06.2024

Z zainteresowanym podmiotem ekonomii społecznej skontaktujemy się indywidualnie.

Przeskocz do treści