Wyniki Komisji Oceny Wniosków [23.05.2024]

Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków nr IV.

Komisja dokonała oceny 2 wniosków o przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0004/23.

Poniżej znajduje się lista rankingowa z dnia 23.05.2024:

Lista Rankingowa – 23.05.2024

Z zainteresowanym podmiotem ekonomii społecznej skontaktujemy się indywidualnie.

Przeskocz do treści