Spotkanie przedsiębiorstw społecznych [6.06.2024]

6 czerwca 2024 r. (godz. 10-14) w Szczecinie w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie dla podmiotów ekonomii społecznej, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub planują o niego się ubiegać w najbliższym czasie – w związku z tworzeniem miejsc pacy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkanie odbędzie pod Patronatem Honorowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

To jedyne tego rodzaju spotkanie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie to będzie doskonałą okazją do:

  1. zapoznania się z aktualnie oferowanym i planowanym wsparciem dla przedsiębiorstw społecznych, w tym w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej,
  2. zdobycia wiedzy na temat procedur związanych z uzyskaniem i utrzymaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego bezpośrednio od osób reprezentujących Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
  3. dyskusji nt. możliwych zmian w systemie funkcjonowania i wsparcia przedsiębiorstw społecznych w kontekście ustawy o ekonomii społecznej
  4. sieciowania się przedsiębiorstw społecznych i zaplanowania dalszej współpracy i działań w tym zakresie.

Link do zgłoszenia na spotkanie: https://tiny.pl/ddkfq

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2024 r. Prosimy o zgłoszenie 1-2 Państwa przedstawicieli. W sytuacji zgłoszenia się większej liczby osób niż zaplanowano (60 osób) istnieje możliwość ograniczenia uczestnictwa do 1 osoby z każdego podmiotu.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

#FunduszeEuropejskie

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach projektów „SZOWES – OWES w regionie  szczecińskim PLUS”.

Przeskocz do treści