Spotkanie edukacyjno-animacyjne „Wsparcie Reintegracyjne – studium przypadków i Projektowanie rozwiązań” [19.04.2024]

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje dnia 19.04.2024 r. w OWES Szczecin spotkanie edukacyjno-animacyjne, które skupi się na tematyce wsparcia reintegracyjnego w kontekście przedsiębiorstw społecznych.

Podczas tego wydarzenia, w ramach projektów Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, będziemy zgłębiać proces reintegracji społecznej i zawodowej w tychże przedsiębiorstwach.

Wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, będziemy opracowywać innowacyjne rozwiązania wsparcia reintegracyjnego dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych. Planujemy wykorzystać kreatywne techniki pracy grupowej, aby nasze rozwiązania były jak najbardziej skuteczne i dostosowane do potrzeb.

Wydarzenie ma charakter zamknięty i jest realizowane przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniających realizację kompleksowego wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych dofinansowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Przeskocz do treści