Wyniki Komisji Oceny Wniosków [4.04.2024]

Informujemy o zakończonych dziś tj. 4.04.2024 r. obradach Komisji Oceny Wniosków.

Komisja dokonała oceny 2 wniosków  o przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0004/23.

Poniżej znajduje się lista rankingowa:

Lista Rankingowa – 04.04.2024

Z zainteresowanymi podmiotami ekonomii społecznej skontaktujemy się indywidualnie.

Przeskocz do treści