Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS

Dnia 09.02.2024 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0004/23

Nabór ma charakter ciągły tzn., że prowadzony jest w sposób ciągły od daty wskazanej w ogłoszeniu naboru (9.02.2024 r.) do momentu zawieszenia lub zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków na wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS.

Wniosek o dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS (ZAŁĄCZNIK NR 1) może zostać złożony tylko przez podmioty/instytucje i osoby, które przystąpiły do projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS” zgodnie z wymogami Regulaminu uczestnictwa.

Szczegółowe informacje: https://owesszczecin.pl/dotacje-2/

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00 z:

Kierowniczką merytoryczną OWES:

Anną Łukomską-Dziedzic, tel: 517 357 677, szczecin@aktywneowes.pl

i/lub

z Doradczyniami biznesowymi OWES:

Anna Zimnicka  tel: 575 730 889, anna.zimnicka@aktywneowes.pl

Joanna Moroń tel: 780 126 808, joanna.moron@aktywneowes.pl

Przeskocz do treści