Witamy w „SZOWES – OWES” w regionie szczecińskim PLUS”

Z radością zapraszamy do udziału w projekcie „SZOWES – OWES” w regionie szczecińskim PLUS” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Celem głównym projektu jest tworzenie i rozwój potencjału PES/ PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług m.in. społecznych oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w konkurencyjnych PES/PS tj. utworzenie 106 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) oraz wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) w regionie szczecińskim poprzez komplementarne wsparcie 193 PES oraz 450 osób fizycznych (w tym 60% kobiet).

OWES w regionie szczecińskim świadczy swoje wsparcie:

  • osobom fizycznym w wieku aktywności zawodowej: pracującym, uczącym się lub zamieszkującym obszar regionu szczecińskiego (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście) w rozumieniu przepisów KC w zakresie uzyskania wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia/prowadzenia działalności w zakresie ekonomii społecznej;
  • podmiotom ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych jak i podmiotom uprawnionych do założenia PES/PS posiadających siedzibę/oddział/główne lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności w regionie szczecińskim (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście).

Projekt realizowany jest w partnerstwie Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tworzonej przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o., Fundację „Nauka dla Środowiska”, Fundację pod Aniołem oraz “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0004/23 z dnia 15.12.2023 r.

Przeskocz do treści