Zakończenie projektu „SZOWES -OWES w regionie szczecińskim”

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. zakończyła się realizacja 4-letniego projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr umowy: RPZP.07.03.00-32-K001/19 z dnia 29.11.2019 r.).

Już na początku roku rozpoczniemy działania w ramach kolejnego projektu: „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim PLUS” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Szczegółowe informacje już wkrótce!!!

Przeskocz do treści