Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Gryfickiego [23-24.10.2023]

Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz oraz Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Gryfickiego” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Powiatu Gryfickiego.

Warsztaty odbędą się w dniach 23-24 października 2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w Centrum Usług Publicznych w Gryficach (ul. Koszarowa 6, 72-300 Gryfice)

Ramowe tematy warsztatów:

 • Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
 • Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Powiatu Gryfickiego
 • Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Powiatu Gryfickiego
 • Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Powiecie Gryfickim.

Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników. Szczegółowy program warsztatów jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Celem warsztatów jest:  integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu Gryfickiego przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych, środki z UE, FEPZ i innych – przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkół, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Powiatu Gryfickiego zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:

 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gmin / powiatu i wspólna praca nad projektami  lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju Powiatu Gryfickiego i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych, 
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy w powiecie,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty, 
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań powiatowych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w Powiecie Gryfickim.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (23-24.10.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.10.2023 r. drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia Powiatu Gryfickiego:

Milena Kopytiuk, tel. 601 824 433, milena.kopytiuk@gmail.com

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:

Anna Kryszkiewicz, tel. 577 400 760, anna.kryszkiewicz@aktywneowes.pl

Przeskocz do treści