Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Stepnica [19-20.10.2023]

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński oraz Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Stepnica” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Stepnica.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-20.10.2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w Stepnicy.

Ramowe tematy warsztatów:

 • Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
 • Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Gminy Stepnica
 • Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Gminy Stepnica
 • Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Gminie Stepnica.

Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników. Szczegółowy program warsztatów jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Celem warsztatów jest:  integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Stepnica przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych, środki z Ministerstw, UE, FEPZ i innych – przez firmy, gminę, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Gminy Stepnica zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:

 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i IIIsektora z gminy  i  wspólna praca nad projektami  lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy  Stepnica i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych, 
 • możliwość sfinansowania jednego pomysłu na inicjatywę oddolną na terenie Gminy Stepnica – o wartości 3 tys. zł.
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty, 
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie.

Warsztaty odbędą się:

 • 19.10.2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy przy ul. Portowej 7
 • 20.10.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 (sala konferencyjna)

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (19-20.10.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 17.10.2023 r. drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia OPS Stepnica:
Jarosław Gruszczyński, tel. 91 881 58 45, dyrektor@mgops.stenica.pl

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl.

Przeskocz do treści