Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju powiatu kamieńskiego [17-18.10.2023]

Powiat Kamieński oraz Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Kamieńskiego” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.

Warsztaty odbędą się w dniach 17-18.10.2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (72-400 Kamień Pomorski, ul. Kopernika 12, Sala konferencyjna – parter)

Ramowe tematy warsztatów:

 • Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
 • Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Powiatu Kamieńskiego
 • Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Powiatu Kamieńskiego
 • Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Powiecie Kamieńskim.

Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników. Szczegółowy program warsztatów jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Celem warsztatów jest:  integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu Kamieńskiego przy udziale samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, przedsiębiorców, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu powiatu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych, środki z Ministerstw, UE, FEPZ i innych – przez powiat, gminy, sołectwa, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Powiatu Kamieńskiego zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:

 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z powiatu i wspólna praca nad projektami  lokalnego pobudzenia gospodarczego dla Powiatu Kamieńskiego i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
 • możliwość sfinansowania jednego pomysłu na inicjatywę oddolną na terenie Powiatu Kamieńskiego – o wartości 3 tys. zł.
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie i gminach powiatu kamieńskiego,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty,
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań powiatowych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w powiecie.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (17-18.10.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 13.10.2023 r. drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim:

Marek Szymański, tel. 91 38 25 651, mszymanski@powiatkamienski.pl

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:

Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl.

Przeskocz do treści