„Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Nowogard” [13-14.09.2023]

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Marta Jasińska
oraz
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim
mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Nowogard”
z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Nowogard.

Warsztaty odbędą się w dniach 13-14.09.2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego – Sala wystawowa (plac Wolności 8, 72-200 Nowogard)

Ramowe tematy warsztatów:
• Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
• Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Gminy Nowogard
• Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Gminy Nowogard
• Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Gminie Nowogard.

Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników. Szczegółowy program warsztatów jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Nowogard przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych, środki z Ministerstw, UE, FEPZ i innych – przez firmy, gminę, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.
W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Gminy Nowogard zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:
• bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy Nowogard i wszystkich mieszkańców,
• integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
• pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
• możliwość sfinansowania jednego pomysłu na inicjatywę oddolną na terenie Gminy Nowogard – o wartości 3 tys. zł.
• lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
• wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
• poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
• budowanie poczucia wspólnoty,
• promocja lokalnych zasobów i produktów,
• rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
• budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
• zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (13-14.09.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 11.09.2023 r. drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia OPS Nowogard:
Emilia Bas, tel. 91 39 26 253, ebas@nowogard.pl

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Magdalena Rogojsza, tel. 575 730 090, magdalena.rogojsza@aktywneowes.pl
Anna Kryszkiewicz, tel. 516 702 312, anna.kryszkiewicz@aktywneowes.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Aktywne OWES”

Przeskocz do treści