INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi marketingowe w zakresie tworzenia stron internetowych dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”.

INFORMACJA DO POBRANIA

Przeskocz do treści