Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego szczecińskich osiedli Skolwin i Stołczyn [13-14.06.2023]

Renata Łażewska – Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin,
Dom Kultury KLUB SKOLWIN,
Stowarzyszenie STOŁCZYN PO SĄSIEDZKU
oraz
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju szczecińskich osiedli Skolwin i Stołczyn”
z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców szczecińskich osiedli Skolwin i Stołczyn.

Warsztaty odbędą się w dniach 13-14.06.2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w Domu Kultury KLUB SKOLWIN ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin

Ramowe tematy warsztatów:
• Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
• Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Osiedla Skolwin i Stołczyn
• Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Osiedli Skolwin i Stołczyn i wybór jednego do dofinansowania ze środków projektu OWES Szczecin
• Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Szczecinie na Osiedlu Skolwin i Stołczyn.

Spotkanie prowadzone są metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników, którzy będą mieli realny wpływ na otoczenie.

ZAPROSZENIE I PROGRAM

Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej szczecińskich osiedli Skolwin i Stołczyn przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE, Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego, grantów ministerialnych i innych – przez podmioty ekonomii społecznej, instytucje i firmy w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, pomoc społecznej, infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, biznesu, przedstawiciele bibliotek i szkół, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu szczecińskich osiedli Skolwin i Stołczyn zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:
– bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora
– wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju osiedli i wszystkich mieszkańców,
– możliwość sfinansowania jednego pomysłu na inicjatywę oddolną o wartości 3 tys. zł.
– integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
– pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
– lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
– wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy na terenie osiedli Skolwin i Stołczyn,
– poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
– budowanie poczucia wspólnoty,
– promocja lokalnych zasobów i produktów,
– rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
– budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań problemów gospodarczych
– zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami na terenie osiedli Skolwin i Stołczyn.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (13-14.06.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.
Udział jest bezpłatny

Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 9.06.2023 r. drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy:
Renata Łażewska – Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Dom Kultury KLUB SKOLWIN
Stowarzyszenie STOŁCZYN PO SĄSIEDZKU
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim

Przeskocz do treści