Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Komes informuje o unieważnieniu czynności badania i oceny ofert oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi doradztwa specjalistycznego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. SZOWES – OWES w regionie szczecińskim – w podziale na części”.

Przeskocz do treści