Warsztaty Lokalnego O偶ywienia Spo艂eczno-Gospodarczego Powiatu Polickiego [16-17.05.2023]

Starosta Policki Pan Andrzej Bednarek,
Wicestarosta Policki Pani Joanna Napiwodzka
oraz
Zesp贸艂 O艣rodka Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej w regionie szczeci艅skim
maj膮 zaszczyt zaprosi膰 Pa艅stwa na 鈥濿arsztaty Lokalnego O偶ywienia Spo艂eczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszka艅c贸w i rozwoju Powiatu Polickiego鈥

z udzia艂em przedstawicieli samorz膮du i instytucji lokalnych, organizacji pozarz膮dowych, so艂ectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszka艅c贸w Powiatu Polickiego.

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w dniach 16-17.05.2023 r.w godzinach 14.30-20.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (ul. Szkolna 2).

Ramowe tematy warsztat贸w:
– Metodologia Warsztat贸w Lokalnego O偶ywienia Spo艂eczno-Gospodarczego
– Diagnoza lokalna – Analiza 5 sk艂adnik贸w 艣rodowiska spo艂eczno- gospodarczego Powiatu Polickiego
– Opracowywanie projekt贸w wynikaj膮cych z potrzeb lokalnego 艣rodowiska i mieszka艅c贸w i wykorzystuj膮cych lokalne zasoby w celu rozwoju Powiatu Polickiego
– Ocena realno艣ci realizacji projekt贸w spo艂eczno-gospodarczych i przygotowywanie projekt贸w do wdra偶ania w Powiecie Polickim.

PROGRAM

Warsztaty prowadzone s膮 metod膮 warsztatow膮, zak艂adany jest aktywny udzia艂 uczestnik贸w. Szczeg贸艂owy program warsztat贸w jest za艂膮cznikiem do niniejszego zaproszenia.

Celem warsztat贸w jest: integracja mi臋dzysektorowa, wsp贸lne wypracowanie diagnozy spo艂eczno-gospodarczej Powiatu Polickiego przy udziale przedsi臋biorc贸w, samorz膮du, III sektora, kadry edukacyjnej, m艂odzie偶y i aktywnych mieszka艅c贸w, a tak偶e wypracowanie partnerskich projekt贸w s艂u偶膮cych lokalnemu o偶ywieniu spo艂eczno- gospodarczemu, wyb贸r najlepszych projekt贸w i rozwi膮za艅 oraz wdro偶enie ich przy pomocy 艣rodk贸w w艂asnych i pozyskanych dost臋pnych 艣rodkach pozabud偶etowych: 艣rodki z UE, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, PROW i innych – przez firmy, so艂ectwa, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarz膮dowe w partnerstwie.

W warsztatach udzia艂 wezm膮 liderzy lokalnych w艂adz, przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szko艂y, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszka艅cy z terenu Powiatu Polickiego zainteresowani rozwojem lokalnym.

Najwi臋ksze korzy艣ci warsztat贸w:
– bezpo艣rednie spotkania lider贸w lokalnych 艣rodowisk: przedsi臋biorc贸w, samorz膮du i III sektora z powiatu i wsp贸lna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju powiatu i wszystkich mieszka艅c贸w,
– integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomi臋dzy sektorami,
– pozyskanie informacji na temat mo偶liwo艣ci i metod finansowania dzia艂a艅 lokalnych,
– opracowanie pomys艂贸w na inicjatywy oddolne i wyb贸r jednej z nich, kt贸ra zostanie zrealizowana ze 艣rodk贸w projektu „SZOWES-OWES w regionie szczeci艅skim”
– lepszy przep艂yw informacji o potrzebach i mo偶liwo艣ciach do wykorzystania przez poszczeg贸lne grupy, nowe miejsca pracy,
– wdro偶enie kierunk贸w kszta艂cenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie,
– poznanie potencja艂u kapita艂u ludzkiego,
– budowanie poczucia wsp贸lnoty,
– promocja lokalnych zasob贸w i produkt贸w,
– rozw贸j us艂ug wielobran偶owych pod potrzeby biznesu, samorz膮du, III sektora i klient贸w indywidualnych,
– budowa spo艂ecze艅stwa obywatelskiego wykorzystuj膮cego wszystkie mo偶liwo艣ci do rozwoju os贸b i 鈥瀖a艂ych ojczyzn鈥 poprzez tworzenie wsp贸lnych koncepcji rozwi膮za艅 powiatowych problem贸w gospodarczych
– zbudowanie wi臋zi lokalnego partnerstwa mi臋dzy r贸偶nymi sektorami w powiecie.

Prosimy Pa艅stwa o udzia艂 w obu dniach warsztat贸w (16-17.05.2023 r.). To wa偶ne dla jak najlepszego zrealizowania cel贸w.
Udzia艂 jest bezp艂atny.

Prosimy potwierdzenie udzia艂u do dnia 12.05.2023 r. do godziny 13.00 drog膮 mailow膮 b膮d藕 telefoniczn膮.

Osoby do kontaktu:
– z ramienia Powiatu Polickiego:
Edyta Rudecka 鈥 Naczelnik Wydzia艂 Spraw Obywatelskich
91 432 81 16, e-mail: rudecka@policki.pl
– z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska 鈥 Koordynatorka merytoryczna ds. animacji
789 358 759, e-mail: marta.przeczewska@aktywneowes.pl

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Policach
O艣rodek Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej w regionie szczeci艅skim

Przeskocz do tre艣ci