Oferta pożyczki płynnościowej i misyjnej dla PES

Informujemy o dostępnej ofercie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, jaką w ramach prowadzonego projektu oferuje Fundacja „OIC Poland”. Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”. Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

W projekcie podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

Pożyczka płynnościowa:

 • wartość pożyczki do 50 000 zł
 • okres spłaty do 48 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Pożyczka misyjna:

 • wartość pożyczki do 100 000 zł
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie 0%
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
 • możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Więcej informacji na temat pożyczek znajdują się na stronie Fundacji OIC Poland.

Przeskocz do treści