Warsztaty Ożywienia Społeczno-Gospodarczego Gminy Dziwnów (19-20.04.2023)

Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak oraz Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Dziwnów” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Dziwnów.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-20.04.2023 r. w godzinach 9.00-15.30 w Domu Kultury w Dziwnowie przy ulicy Marynarki Wojennej 4D. Spotkania prowadzone będą metodą warsztatową i zakładany jest aktywny udział uczestników.

Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Dziwnów przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, PROW i innych – przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Gminy Dziwnów zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:

 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty,
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (19-20.04.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Zaproszenie i program warsztatów:


Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 17.04.2023 r. drogą mailową bądź telefoniczną.
Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl.

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Dziwnowie
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Aktywne OWES”

Przeskocz do treści