Informacja o wyniku postępowania

Przedstawiamy informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Usługi doradztwa specjalistycznego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. SZOWES – OWES w regionie szczecińskim – w podziale na części.

Przeskocz do treści