SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku w PES (06.03.2023)

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2022 zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line, które ułatwi Państwu poprawne przygotowanie i złożenie dokumentów.

Zakres tematyczny:

1. Analiza danych na podstawie zestawienia obrotów i sald.

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania bilansu,

rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – forma czytelna i struktura logiczna.

3. Zasady podpisywania i wysyłki sprawozdań finansowych do KRS i KAS.

4. Obowiązek sporządzania deklaracji rocznych tj. CIT-8.

Termin: 6 marca 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 16.30 – 19.45

Forma: on-line (aplikacja ZOOM). Link udostępnimy w dniu spotkania

Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz – Pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu poradnictwa na rzecz organizacji pozarządowych. Szkoli z tematów o charakterze finansowym, jest autorką publikacji branżowych. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Dialog Społeczny, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę oraz Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ w Warszawie.

Współpracowała przy projektach dedykowanych organizacjom pozarządowym m.in.

„Drogowskaz dla NGO” z Fundacją Dla Polski i Funduszem PAFIPIO, „2do2” ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko, „Równać Szanse” z Fundacją Civis Polonus, ”Przewodnik Ekonomia Robinsona” z Fundacją Robinson Crusoe, „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi” z Federacją Inicjatyw Oświatowych.

Grupa odbiorców: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, itd.) z regionu szczecińskiego (z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki). Dodatkowo podmiot musi mieć swoją siedzibę na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 3 marca 2023 r., godz. 16.00.

W przypadku trudności z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt telefoniczny: 516 702 312

Kontakt: Katarzyna Nowak – Doradczyni podstawowa i Animatorka OWES Szczecin, 516 702 312, katarzyna.nowak@aktywneowes.pl, www.owesszczecin.pl

UWAGA!: Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania się grupy 12 osób.

Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszenia skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w szkoleniu.

Szkolenie jest bezpłatne, realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Przeskocz do treści