Warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Brojce [31.01-1.02.2023]

Wójt Gminy Brojce Michał Zinowik oraz Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim

mają zaszczyt zaprosić Państwa na „WARSZTATY LOKALNEGO OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU GMINY BROJCE” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Brojce.

Warsztaty odbędą się w dniach 31.01-1.02.2023 r. w godzinach 8.00-15.30 w Sali Wiejskiej w Brojcach (ul. Długa 43, 72-304 Brojce)

Ramowe tematy warsztatów:

 • Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
 • Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Gminy Brojce
 • Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Gminy Brojce
 • Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w gminie Brojce.

Szczegółowy program warsztatów.

Warsztaty prowadzone są metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników.

Celem warsztatów jest:  integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Brojce przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE: PROW, POWER, RPO i innych –  przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Gminy Brojce zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:

 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy  i  wspólna praca nad projektami  lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy  i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych, 
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty, 
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (31.01-1.02.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 26.01.2023 r. formularzem https://bit.ly/3X0hLk0drogą mailową (marta.przeczewska@aktywneowes.pl) bądź telefoniczną (789 358 759).

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin: Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE

Przeskocz do treści