Oferta pracy: ANIMATOR / DORADCA PODSTAWOWY / (nr ref. A/DP)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko ANIMATOR / DORADCA PODSTAWOWY / (nr ref. A/DP).

JEŻELI:

– dobrze się czujesz w dynamicznym środowisku pracy

– lubisz inicjować i prowadzić spotkania z różnymi osobami

– cechuje Cię duże zaangażowanie w to co robisz

– umiesz zadbać o harmonię pomiędzy pracą kreatywną a sumiennym ewidencjonowaniem działań

– interesują Cię sprawy społeczne

To ta oferta jest dla Ciebie!

OPIS ZADAŃ, m.in.:

 • udzielanie informacji i podstawowego doradztwa związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • rozpowszechnianie informacji nt. oferty OWES, w tym: szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych i usług inkubujących oraz monitorowanie zapotrzebowania na wsparcie merytoryczne od podmiotów objętych wsparciem
 • inicjowanie i realizacja działań w zakresie pozyskiwania i identyfikacji potrzeb klientów OWES (środowisk lokalnych, grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej);
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie spotkań animacyjno-edukacyjno-integracyjnych oraz wydarzeń animacyjnych
 • promocja ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych
 • pomoc w organizacji szkoleń

 PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • wykształcenie wyższe (kierunki: socjologia, ekonomia lub kierunki pokrewne)
 • mobilność – gotowość do wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • sumienność w prowadzeniu ewidencji dokumentacji papierowej i elektronicznej
 • umiejętność szybkiego działania i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • chęć rozwoju zawodowego i zaangażowanie w pracę
 • wysokie kompetencje społeczne i umiejętność współpracy zarówno z klientem instytucjonalnym, jak i osobami fizycznymi
 • prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów (własne auto będzie dodatkowym atutem)
 • obsługa pakietu MS Office
 • umiejętność tworzenia grafik (np. CANVA) i obsługi social media (będą dodatkowymi atutami)
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych lub/i ministerialnych oraz w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

OFERUJEMY

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • różnorodność – praca stacjonarna w Szczecinie oraz praca w terenie w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim oraz M. Świnoujście
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring
 • wynagrodzenie brutto 4300-5300 zł w zależności od posiadanych kompetencji / kwalifikacji

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 09.01.2023 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. A/DP.

KIM JESTEŚMY

Od 2010 lat misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie. Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage

Przeskocz do treści