Harmonogram animacji OWES w grudniu

Grudzień jest czasem nie tylko świąt i różnych podsumowań, ale też okresem, kiedy dzieje się wiele wydarzeń, na których nie brakuje także OWESu. Poniżej zamieszczamy listę animacji, na których będzie można spotkać naszych animatorów.

6.12 – Mikołaje są wśród nas (Goleniów, Planty)

Jarmark świąteczny będący wspólną inicjatywą Goleniowskiego Domu Kultury, OWES i lokalną społecznością.

Celem wydarzenia jest integracja środowiska lokalnego Gminy Goleniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym KGW, Goleniowskiego Domu Kultury oraz JST, lokalnych rzemieślników i przedsiębiorców, zaangażowanie ich do wspólnych działań na rzecz mieszkańców, jak również podniesienie poziomu wiedzy na temat ekonomii społecznej. W wydarzeniu wezmą udział m.in. wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez GDK i lokalną społeczność wraz z m.in. Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie, Koło Gospodyń Wiejskich Maciejewianki w Maciejewie, Koło Gospodyń Wiejskich Komarowianki w Komarowie, Koło Gospodyń Wiejskich Słowianki w Kątach, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Ewa, Stowarzyszenie Seniorów Relaks, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Gospodyń Wiejskich Złoty Kogut w Podańsku.


11.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy Kół Gospodyń Wiejskich (Nowogard, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie)

Wydarzenie to będzie też okazją do zaprezentowania się i promocji działalności Kół z Jarchlina, Karska, Ostrzycy, Słajsina, Wierzbięcina, Wojcieszyna i Wyszomierza wśród społeczności lokalnej, przedstawienia swojej oferty a także do integracji, wzrostu aktywności Kół oraz zainspirowania do dalszych działań.

W trakcie wydarzenia każda osoba będzie mogła wziąć udział oddając głos na KGW w trzech kategoriach:

  1. Najładniejsza prezentacja stoiska
  2. Najładniejsza ozdoba świąteczną
  3. Najładniejsza podana potrawa świąteczna. Nagrody finansowe w powyższym konkursie zostaną ufundowane przez Gminie Nowogard.

Ponadto OWES Szczecin ufundował dla 100 pierwszych osób uczestniczących w jarmarku bony w kwocie 15.00 zł, które będzie można zrealizować na stoiskach KGW.


15.12 – Spotkanie przedświąteczne z podopiecznymi Stowarzyszenia Feniks (Szczecin, Dom Kultury Skolwin)
Osoby bezdomne wspólnie z mieszkańcami północnych osiedli Szczecina tworzyć będą ozdoby świąteczne.

16.12 – Spotkanie animacyjno-integracyjne w Spółdzielni Socjalnej Zielone Drzwi (Gryfice)

Spotkanie przedświąteczne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, aktywizujące się zawodowo przy udziale Spółdzielni Socjalnej Zielone Drzwi.

Przeskocz do treści