Znaczna obniżka oprocentowania pożyczek preferencyjnych dla PES

Dzięki decyzji Ministerstwa Rodziny i Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej udzielanych od dnia 14 listopada zostało znacząco obniżone!

Teraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA oraz dwaj pozostali dystrybutorzy tych środków (FRP z Suwałk i FARR ze Starachowic) mogą zaoferować PESom z regionu szczecińskiego:

  • Pożyczkę na start (do 100 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,53% do 1,06% w skali roku!
  • Pożyczkę na rozwój (do 500 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,57% do max 1,60% w skali roku!

Więcej szczegółów tutaj: https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-tise-power-2022/

Jednocześnie przypominamy, że PESy  mogą wciąż korzystać z oferowanej wyłącznie przez TISE (za pomocą spółki zależnej Funduszu Kapitałowych Inwestycji Społecznych FKIS) usługi social venture capital polegającej na inwestycji kapitałowej lub udzieleniu pożyczki podporządkowanej (do kwoty 1 mln zł). Więcej informacji o tym produkcie znajduje się na stronie: www.fkis.pl

Obydwa opisane powyżej projekty są finansowane ze środków UE (PO WER) i funduszy TISE.

Przeskocz do treści