Szkolenie „Zarządzanie sytuacyjne” (17.11.2022) – ODWOŁANE

Zapraszamy na szkolenie dla liderów podmiotów ekonomii społecznej zapoznające z koncepcją zarządzania sytuacyjnego Kena Blancharda. Pokazuje ona jak ważne jest dostosowanie własnego stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika, tak by wykorzystać jego potencjał, motywację oraz w bezpieczny dla obu stron sposób wdrożyć go w pracę organizacji.

Tematyka:
1. Istota przywództwa
2. Autodiagnoza własnego stylu przywództwa
3. Koncepcja zarządzania sytuacyjnego
4. Etapy rozwoju pracownika oraz jego potrzeb na poszczególnych etapach
5. Style zarządzania sytuacyjnego
6. Dostosowywanie swojego stylu zarządzania do potrzeb pracownika

Adresaci szkolenia: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, itd.) z regionu szczecińskiego, tj. z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego.

Termin: 17 listopada 2022 r. (czwartek) w godzinach 15.30 – 20.30
Miejsce szkolenia: Inkubator SZOWES, OWES Szczecin, ul. Cukrowa 8, pokój 918 (budynek US)
Prowadząca: Ewa Łabiniec – Kluczowa Doradczyni Biznesowa OWES


Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 listopada 2022 r., godz. 16.00

UWAGA!: Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (maksymalnie 2 osoby z podmiotu). W przypadku większej liczby osób zgłoszonych niż miejsc, istnieje możliwość ograniczenia do 1 osoby na 1 podmiot. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszenia skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w szkoleniu.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowak – Doradczyni podstawowa i Animatorka OWES Szczecin, 516 702 312, katarzyna.nowak@aktywneowes.pl, www.owesszczecin.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Z przyczyn niezależnych, szkolenie zostało odwołane i przeniesione na kolejny rok.

Przeskocz do treści