Listopadowy harmonogram szkoleń OWES

Na przedostatni miesiąc roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego przygotował trzy szkolenia, które mają za zadanie podnieść wiedzę i kompetencje zarządów i pracowników PES z dziedziny zarządzania, dokumentowania wydatków i pozyskiwania środków finansowych na działania społeczne.

Nazwa szkoleniaOpis
Dokumentowanie wydatków w PES

Prowadząca: Anna Jakubowska – Kluczowa doradczyni OWES
Termin: 05.11.2022 r.
Godz.: 9:00-16:00
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin, ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Tematyka:
1) Skąd organizacja ma środki finansowe i gdzie je gromadzi?
2) Jakie koszty ponosi organizacja (z nieodpłatnej działalności statutowej, odpłatnej działalności statutowej, z działalności gospodarczej, ogólnego zarządu)?
3) Dokumentowanie kosztów (jakie dokumenty księgowe należy gromadzić, jakie dane muszą one zawierać, opisy dokumentów, rozliczenia wydatków opłaconych przez pracowników/członków),
4) Swoboda wydatkowania środków, czyli o darowiznach celowych, dotacjach itp.
5) Czy wolontariat może generować koszty?
6) Część warsztatowa:
– Opisywanie faktur w oparciu o budżet projektu
– Wypełnianie druku kp/kw,
– Wypełnianie druku delegacji,
– Zatwierdzanie wydatków a reprezentacja w statucie
Zarządzanie sytuacyjne

Prowadząca: Ewa Łabieniec – Kluczowa doradczyni Biznesowa OWES
Termin: 17.11.2022 r.
Godz.: 15:30-20:30
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin, ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Tematyka:
1. Istota przywództwa
2. Autodiagnoza własnego stylu przywództwa
3. Koncepcja zarządzania sytuacyjnego
4. Etapy rozwoju pracownika oraz jego potrzeb na poszczególnych etapach
5. Style zarządzania sytuacyjnego
6. Dostosowywanie swojego stylu zarządzania do potrzeb pracownika
Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy na działalność organizacji

Prowadzący: Michał Głuszyk – Doradca Kluczowy/Animator
Termin: 23.11.2022 r.
Godz.: 15:30-20:30
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin, ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Tematyka:
1. Przegląd form finansowania organizacji.
– składki i darowizny,
– działalność odpłatna i gospodarcza,
– zbiórki publiczne, finansowanie społecznościowe, -loterie charytatywne,
– dotacje i granty
– inne
2. Fundraiser w organizacji.
3. Procedury ubiegania się o dotację z administracji publicznej.
4. Przegląd źródeł dotacyjnych i gdzie szukać informacji o naborach.
Przeskocz do treści