Webinarium „Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza – czym są i jak je wdrażać w organizacji” (25.10.2022)

Zapraszamy na kolejne webinarium organizowane przez OWES Szczecin.

Zakres tematyczny:
1) Czym jest działalność statutowa pożytku publicznego i kto ją prowadzi?
2) Źródła finansowania działalności pożytku publicznego.
3) Poza katalogiem, czyli kilka zdań o działalności gospodarczej.
4) Zysk – czyli słowo, które robi różnicę.
5) Wolontariat – czy zawsze możemy z niego skorzystać?
6) Czy rodzaj prowadzonej działalności wpływa na sprawozdawczość finansową?

Adresaci: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (m.in.: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej) bądź osoby zainteresowane założeniem organizacji mieszkający na terenie miasta Szczecin, miasta Świnoujście, pow. gryfickiego, pow. goleniowskiego, pow. kamieńskiego lub pow. polickiego. Dodatkowo podmiot musi mieć swoją siedzibę na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Termin: 25 października 2022 r. w godzinach 18:00 – 19.30

Forma: on-line (aplikacja ZOOM). Link udostępnimy w dniu spotkania.

Prowadząca: Anna Jakubowska – Doradczyni kluczowa OWES

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października 2022 r., godz. 16.00

UWAGA: Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszenia skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem potwierdzenia udziału.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowak – Doradczyni podstawowa i Animatorka OWES Szczecin, 516 702 312, katarzyna.nowak@aktywneowes.pl, www.owesszczecin.pl

Udział w webinarium jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Przeskocz do treści