Szkolenie „Dokumentowanie wydatków w PES” (5.11.2022)

Jesteście z podmiotu zarejestrowanego niedawno lub posiadającego małe doświadczenie w zarządzaniu NGO? Przyjdź do nas na szkolenie wprowadzające w tematykę finansów organizacji. 

Tematyka:
1) Skąd organizacja ma środki finansowe i gdzie je gromadzi?
2) Jakie koszty ponosi organizacja (z nieodpłatnej działalności statutowej, odpłatnej działalności statutowej, z działalności gospodarczej, ogólnego zarządu)?
3) Dokumentowanie kosztów (jakie dokumenty księgowe należy gromadzić, jakie dane muszą one zawierać, opisy dokumentów, rozliczenia wydatków opłaconych przez pracowników/członków),
4) Swoboda wydatkowania środków, czyli o darowiznach celowych, dotacjach itp.
5) Czy wolontariat może generować koszty?
6) Część warsztatowa:

  • Opisywanie faktur w oparciu o budżet projektu
  • Wypełnianie druku kp/kw,
  • Wypełnianie druku delegacji,
  • Zatwierdzanie wydatków a reprezentacja w statucie

Adresaci szkolenia: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, itd.) z regionu szczecińskiego, tj. z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego.

Termin: 5 listopada 2022 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Inkubator SZOWES, OWES Szczecin, ul. Cukrowa 8, pokój 918 (budynek US)

Prowadząca: Anna Jakubowska – Kluczowa doradczyni OWES

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 listopada 2022 r., godz. 16.00

UWAGA!: Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (maksymalnie 2 osoby z podmiotu). W przypadku większej liczby osób zgłoszonych niż miejsc, istnieje możliwość ograniczenia do 1 osoby na 1 podmiot. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszenia skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w szkoleniu.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowak – Doradczyni podstawowa i Animatorka OWES Szczecin, 516 702 312, katarzyna.nowak@aktywneowes.pl, www.owesszczecin.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Przeskocz do treści