Harmonogram szkoleń OWES

Jesień i ogólnie końcówka roku jest często okresem, w którym trudno otrzymać finansowanie na realizację różnych działań organizacji. Większość konkursów grantowych jest już rozstrzygnięta a na nowe rozdania trzeba często czekać do nowego roku, ale czy w tym czasie podmioty ekonomii społecznej nie mogą nic robić? Oczywiście, że nie! Jest to doskonały czas aby zaplanować sobie działania na przyszły rok oraz wzbogacić się o potrzebną wiedzę, by móc zacząć prężnie działać w ramach swojej organizacji, gdy pojawią się ku temu możliwości.

Z tego też względu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego zaprasza przedstawicieli PES na październikowe szkolenia, które dotyczyć będą w głównej mierze pisania wniosków dotacyjnych i pozyskiwania funduszy dla organizacji.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń na październik i listopad:

Nazwa szkoleniaOpis
Od pomysłu do projektu (Tworzenie projektu „krok po kroku)

Prowadząca: Aleksandra Borkowska
Termin: 01.10.2022 r. ZREALIZOWANE
Godz.: 9:00-16:00
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin
ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1. Skąd się biorą pomysły ?
2. Źródła finansowania
3. Programy, dokumentacje konkursowe, instrukcje, przewodniki – czytać czy nie czytać? 
4. Jak wypełnić wniosek/fiszkę projektową?
– opis problemów
– grupa docelowa
– cele projektu
– definiowanie celów metodą SMART
– co chcemy zrobić? – działania
– wskaźniki produktu i rezultatu oraz źródła ich weryfikacji
– zasoby osobowe, lokalowe, techniczne, finansowe etc.
– harmonogram projektu
– budżet projektu
5. Logika interwencji projektu   – podsumowanie i wnioski
Mój pierwszy wniosek dotacyjny
(warsztat dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu wniosków dotacyjnych)

Prowadzący: Krzysztof Sowa
Termin: 05.10.2022 r. ZREALIZOWANE
Godz.: 15:30-20:30
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin
ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1. Środki publiczne czyli jakie? Czy wszystko można finansować z dotacji?
2. Od czego zacząć pisać wniosek?
3. Jakie błędy popełniają najczęściej wnioskodawcy?
4. Otrzymanie dotacji początkiem nowych obowiązków.
5. Mój pierwszy wniosek na przykładzie Programu Społecznik.
Różnice między działalnością gospodarczą, odpłatną i nieodpłatną w PES (Webinarium)

Prowadząca: Anna Jakubowska
Termin: 25.10.2022 r.
Godz.: 18:00-19:30
Miejsce: on-line

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1. Czym jest działalność statutowa pożytku publicznego i kto ją prowadzi?
2. Źródła finansowania działalności pożytku publicznego.
3. Poza katalogiem, czyli kilka zdań o działalności gospodarczej.
4. Zysk – czyli słowo, które robi różnicę.
5. Wolontariat – czy zawsze możemy z niego skorzystać?
6. Czy rodzaj prowadzonej działalności wpływa na sprawozdawczość finansową?
Dokumentowanie wydatków w PES

Prowadząca: Anna Jakubowska
Termin: 5.11.2022 r.
Godz.: 9.00-16.00
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin
ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1. Skąd organizacja ma środki finansowe i gdzie je gromadzi?
2. Jakie koszty ponosi organizacja (z ND statutowej, OD statutowej, z DG, ogólnego zarządu)?
3. Dokumentowanie kosztów
4. Swoboda wydatkowania środków, czyli o darowiznach celowych, dotacjach itp.
5. Czy wolontariat może generować koszty?
6. Część warsztatowa: 
– opisywanie faktur w oparciu o budżet projektu,
– wypełnianie druku kp/kw,
– wypełnianie druku delegacji,
– zatwierdzanie wydatków a reprezentacja w statucie
Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy na działalność organizacji

Prowadzący: Michał Głuszyk
Termin: listopad 2022 r.
Miejsce: Siedziba OWES Szczecin
ul. Cukrowa 8/918

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOSTĘPNY WKRÓTCE
1. Przegląd form finansowania organizacji.
– składki i darowizny,
– działalność odpłatna i gospodarcza,
– zbiórki publiczne, finansowanie społecznościowe, -loterie charytatywne,
– dotacje i granty
– inne
2. Fundraiser w organizacji.
3. Procedury ubiegania się o dotację z administracji publicznej.
4. Przegląd źródeł dotacyjnych i gdzie szukać informacji o naborach.
Przeskocz do treści