Zaproszenie na wizytę studyjną „(Z)dolnośląskie oblicza ekonomii społecznej” 10-12.10.2022

Szukasz nowych pomysłów na rozwój swojego przedsiębiorstwa społecznego? Chcesz zobaczyć różnorodność oferty podmiotów ekonomii społecznej w innych częściach Polski? Jeżeli tak, to zachęcamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej organizowanej przez OWES Szczecin „(Z)dolnośląskie oblicza ekonomii społecznej” w dniach 10-12 października 2022.

Wizyta studyjna ma na celu poznanie różnorodności działań i oferty przedsiębiorstw społecznych wspieranych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska oraz Zielonej Góry. Układając program zadbaliśmy o różnorodność odwiedzanych przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki wizycie poznasz aktywność przedsiębiorstw społecznych prowadzących wsparcie dla osób niepełnosprawnych,  uchodźców, działania animacyjne w społeczności lokalnej, usługi wielobranżowe, działania z zakresu turystyki, działań terapeutycznych czy prowadzenie radia internetowego.

Wizyty organizowane przez OWES w regionie szczecińskim to także szansa na poznanie się w grupie reprezentantów przedsiębiorstw społecznych z naszego województwa.

W ramach dwudniowej wizyty studyjnej odwiedzimy m.in:

  • Spółdzielnię socjalną Alivio z Zielonej Góry prowadzącej domy wytchnieniowe dla osób niepełnosprawnych oraz dom sąsiedzki,
  • Stowarzyszenie Równi Sobie z Bieńkowie oferujące usługi hipoterapii, dogoterapii czy terapii sensorycznej a także małe zoo,
  • Spółdzielnię Socjalną Arte z Bielawy oferującą szeroki wachlarz usług i działań reintegracyjnych takich jak sklep socjalny, jadłodzielnię, usługi wielobranżowe. Jest to znany na Dolnym Śląsku przedsiębiorca społeczny zatrudniający kilkadziesiąt osób,
  • Fort Spitzberg-Ostróg w Srebrnej Górze współtworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia,
  • Przedsiębiorstwo społeczne „Zamek Nadaje” prowadzące radio internetowe w Jaworze.

DLA KOGO: Wizyta studyjna skierowana jest do osób zarządzających i pracowników przedsiębiorstw społecznych z regionu szczecińskiego (powiaty: M. Szczecin, M Świnoujście, kamieński, gryficki, policki i goleniowski).

KOSZT: Udział w wizycie jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu do miejsca zbiórki (Inkubator OWES, ul. Cukrowa 8, Szczecin). Koszty noclegu, wyżywienia, przejazdu i ubezpieczenia NNW pokryte są ze środków projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zakwaterowanie w zależności od obiektu w pokojach 2-3 osobowych. W sytuacjach niezależnych od nas sporadycznie możliwe również pokoje 4 osobowe.

Termin: 10-12.10.2022
Wyjazd ze Szczecina spod siedziby OWES-u Szczecin ul. Cukrowa 8.

UWAGA: Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na wizytę studyjną.
Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 2 osoby z jednego podmiotu, w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników niż miejsc, istnieje możliwość ograniczenia do uczestnictwa 1 osoby z podmiotu).

Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszenia skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w wizycie studyjnej.

Kontakt: OWES Szczecin, 516 702 312, kontakt@aktywneowes.pl, www.owesszczecin.pl

Przeskocz do treści