Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno – Gospodarczego w Wolinie

Burmistrz Wolina Ewa Grzybowska oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty dla Liderów Inicjatyw Lokalnych z Gminy WOLIN pod nazwą „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno – Gospodarczego na rzecz rozwoju gminy  i aktywizacji mieszkańców  w realizacji inicjatyw społeczno-gospodarczych pod potrzeby mieszkańców Gminy Wolin” z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji społecznych, przedstawicieli sołectw i instytucji lokalnych, przedsiębiorców oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Wolin.

Warsztaty odbędą się w dniach 29-30 września w godzinach 8.00-15.30 (razem 18 godzin szkoleniowych), w sali konferencyjnej w Stowarzyszeniu Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta, Recław 37

Ramowe tematy warsztatów:

 • Metodologia warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno – Gospodarczego,
 • Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno – gospodarczego
 • Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju gminy,
 • Ocena realności realizacji projektów społeczno – gospodarczych i przygotowywanie programów do wdrażania w gminie Wolin.

Celem warsztatów jest:  integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora,  kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno – gospodarczemu gminy, firm, instytucji,  wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE: PROW, POWER, RPO i innych –  przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele szkoły, biblioteki oraz inne podmioty z terenu gminy oraz aktywni mieszkańcy Gminy Goleniów.

Największą korzyścią tych warsztatów będą:

 • bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy  i  wspólna praca nad projektami  lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy  i wszystkich mieszkańców,
 • integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
 • pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych, 
 • lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
 • wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
 • poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
 • budowanie poczucia wspólnoty, 
 • promocja lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
 • zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie.

Chętne osoby prosimy o udział w obu dniach warsztatów.  To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy potwierdzenie udziału drogą mailową bądź telefoniczną. Osoba do kontaktu Anna Michalska tel. 512 186 827, a-mail: michalska@gminawolin.pl

Przeskocz do treści