Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na utworzenie miejsc pracy

Prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy i udzielenie wsparcia pomostowego.

Przeskocz do treści