ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH I UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Ogłaszamy, że od dnia 3.06.2022 r. do dnia 9.06.2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”. Nabór skierowany jest wyłącznie do grup inicjatywnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.

Wnioski należy składać w Inkubatorze przy ul. Cukrowej 8/p. 921 w Szczecinie do dnia 9.06.2022 do godz. 15:30

Więcej informacji udzielają doradcy OWES dostępni pod numerem: +48 516 702 312,
+48 575 730 889

Przeskocz do treści