Wstępna lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”

Prezentujemy wstępną listę grup inicjatywnych zakwalifikowanych do kolejnego etapu w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Przeskocz do treści