Uniwersytet Szczeciński zaprasza na bezpłatne szkolenia z dostępności

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Szkolenia „Niepełnosprawność – Dostępność – Wsparcie” oraz „Podstawy Polskiego Języka Migowego” odbędą się w dniach 19 i 20. maja.

W dniu 19 maja 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 odbędzie się szkolenie „Niepełnosprawność – Dostępność – Wsparcie”.

Szkolenie świadomościowe dotyczy  zakresu problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest przełamywanie barier komunikacyjnych w kontakcie z osobami o szczególnych potrzebach. Szkolenie skierowane jest  do pracowników instytucji publicznych oraz sektora prywatnego, mających w ramach wykonywanej pracy kontakt z osobami z niepełnosprawnościami.

W programie szkolenia:

  1. Kim jest osoba z niepełnosprawnością.
  2. Praca a przekonania dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.
  3. Różni ludzie – różne potrzeby.
  4. Czy pomóc? Jak pomóc? – granice wsparcia.

Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego Al. Piastów 40b/3 i jest bezpłatne.

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza:

Formularz zgłoszeniowy

Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


W dniu 20 maja 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 odbędzie się szkolenie „Podstawy Polskiego Języka Migowego”, którego celem jest nauka podstawowych zwrotów w Polskim Języku Migowym oraz zapoczątkowanie dobrych praktyk w dostępności instytucji publicznych dla osób Głuchych.

W programie szkolenia:

  1. Osoby głuche w odbiorze społecznym.  Podstawowe zasady kontaktu.
  2. Zwroty grzecznościowe. Gramatyczna ekspresja twarzy.
  3. Przydatne na stanowisku pracy podstawowe zwroty i wyrażenia.
  4. Pantomimika jako element  komunikowania się w języku migowym.
  5. Warsztaty z komunikowania się – przełamywanie barier w komunikowaniu się z osobą niesłyszącą.

Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego Al. Piastów 40b/3 (Czytelnia Profesorska, I piętro) i jest bezpłatne.

Podczas szkolenia organizator nie zapewnia serwisu kawowego i poczęstunku.

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza:

Formularz zgłoszeniowy

Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania zaproponowane zostaną kolejne terminy.

Kontakt:
Maria Granda
tel. 91 444 38 72
e-mail: cwod@usz.edu.pl

Przeskocz do treści