Wsparcie na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy w postaci pożyczki misyjna dla PES

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Pożyczka misyjna umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z pomocą osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Może być także przeznaczona na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Na co możesz przeznaczyć środki finansowe? 

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Kto może skorzystać?

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,
 • oprocentowanie – 0 proc.,
 • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy,
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
 • okres spłaty – do 5 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • prowizja – brak opłat i prowizji,
 • możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki.

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Co należy zrobić, aby uzyskać pożyczkę?

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do pośrednika finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane zgłębieniem informacji na temat pożyczek, zapraszamy na spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00.

Agenda:

13.00 – 13.05 Powitanie gości

Michał Kopeć, Dyrektor programu Spójność społeczna i terytorialna, Bank Gospodarstwa Krajowego

13.05  – 13.30  Przedstawienie parametrów pożyczki misyjnej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Katarzyna Pawłowska,  Menedżer Zespołu, Zespół Finansowania Ekonomii Społecznej, Departament Programów Europejskich / Aleksandra Kwiatkowska, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych, Departament Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

13.30 – 13.55    Praktyczne aspekty udzielania pożyczek przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Anna Truszczyńska, Specjalista ds. Obsługi Pożyczek, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

13.55 – 14.00    Sesja pytań/zakończenie

Przeskocz do treści