Korzyści podatkowe dla pomagającym Ukrainie

Osoby poszkodowane w wyniku zbrojnej agresji na Ukrainę, które przybywają z terytorium tego kraju do Polski, otrzymują wsparcie materialne od wielu podmiotów. Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać, ustawodawca przewidział ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzono też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających do Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Wśród pozostałych ulg są m.in. podatkowe koszty dla firm, które świadczą pomoc za pośrednictwem wielu organizacji.


Nowe przepisy weszły w życie 12 marca i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat korzyści podatkowych znajdują się na Portalu Ministerstwa Finansów.

Przeskocz do treści